*****************************************************************************
..............
TOPlist
TOPlist
...........Popis revírů.............

Revír 411 008 Cidlina 1A - tekoucí voda o rozloze 12ha 

(Cidlina + Sánská struha)

Díky nové povolence č.90, došlo k částečnému odlivu hostů na tento náš revír, jelikož na tuto povolenku se dá lovit i na 400m Cidliny. Nicméně hosté se k nám stále a rádi vrací, hlavně do okolí jezu, jelikož pestrost rybí obsádky v řece Cidlině je stále veliká. Hlavně bílé ryby i přes její úbytek díky povodním a hlavně výskytu Kormoránů na povodí Cidliny a Labe v posledních letech. Přesto se zde i dnes loví hojně karas stříbřitý, cejn velký i malý, plotice, perlín ostrobřichý, jelec tloušť, okoun, sumeček americký no a samozřejmě kapři, amuři, candáti, štiky i sumci. Do horního úseku naše MO vysadila i generační hejno parmy obecné od našeho dlouholetého sponzora pana Čiháka Josefa a do úseku nad jez bylo vysazeno několik kusů tolstolobika.

 Návštěvnost hostů vzrostla také na Lánské struze, jelikož se i zde v posledních letech ulovilo poměrně dost hezkých úlovků, hlavně kapra, amura a candáta a tomuto revíru se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost i přes problémy, které nám dělá MVE na " Nových Mlýnech " od doby zahájení svého provozu a to hlavně nedodržováním manipulačního řádu a tím neúměrnému kolísání vody, což odrazuje nejen rybáře, ale v neposlední řadě to má vliv na celý ekosystém kolem toku Lánské struhy.

Revír 411 170 - stojatá voda o rozloze 6,5ha

 (zemník " PODHRADÍ ")

Vzhledem k tomu, že se naše MO o tento revír stará již od roku 1990, je zde již možno lovit trofejní ryby a to nejen kapra, ale i amury, tolstolobiky, štiky a také candáty, kterým se zde velice daří a dobře se zde i přirozeně rozmnožují.

© 2013 – 2018 MO ČRS Libice nad Cidlinou